BAROLOMÅRTENSSON

BAROLO AB

..........................................................................................................................................................................................................................................

 

Margot Barolo och Ulrika Mårtensson driver designbyrån Barolo/Mårtensson och Brave Production. Där ingår uppdrag för offentlig miljö, produktdesign och ett ständigt pågående samtal inom företaget som har en ambition att föra fältet framåt. Barolo/Mårtenssons drivkraft är att lyfta fram, inspirera och genomföra sina visioner om hur design kan användas annorlunda. Med designprocessen som metod och med en ständig fokus på vad som kan göras och göras annorlunda driver de egna projekt och projekt på uppdrag som omfattar deras kärnvärden.

 

Ni hittar mycket av vårt gemensamma arbete på denna hemsida men ni finner det mer utförligt och samlat på hemsidan: wwww.braveproduction.com