BAROLO & A BRAVE PRODUCTION

..........................................................................................................................................................................................................................................


THE BRA PROJECT

En stor del av Barolo/Mårtensson's arbete består i att hitta sätt att bygga med textil. Att inspirera till att tänka textil som något tredimensionellt. Skulptera med befintliga tekniker och material. 2008 ställde de ut projektet Bra Collection som bestod av objekt byggda enbart i material man annars hittar i underkläder; tyger, hyskor och hakar, skenor. Sytt enligt konfektionens alla regler. Objekten speglar det vi annars döljer under kläder - det som omformar och skulpterar våra kroppar. Det hårda och mjuka, det som skär in och det som omsluter.

 

 

Barolo/Mårtensson are driven by of finding ways to build in textiles. Sculpting with existing techiques and materials. 2008 put the project out Bra Collection, which consisted of items made ​​only in the material you would normally find in underwear; fabrics, hooks, splints. The items reflect we otherwise conceal under clothing - that reshapes and sculpts our bodies.