BAROLO & A BRAVE PRODUCTION

..........................................................................................................................................................................................................................................


DESIGN

Stor del av Brave Production handlar om formgivning på uppdrag från producenter, uppdragsgivare vi har arbetat med i många år. Men det är inte alltid det handlar om att formge en hel produkt, det kan ibland handla om att gå in och ändra delar eller att färgsätta nya kollektioner. En hel del av vårt arbeten har uppmärksammats och fått nomineringar och priser. Styrkan ligger i omsorgen kring varje föremål och förmågan att sätta sig in i varje företags själ genom en gedigen designprocess. Produkterna ska finnas och hålla länge. Några kunder vi arbetar och har arbetat med: EngmoDun, Klässbols Linneväveri, Iris Hantverk, Rörstrand, Höganäs Keramik, Svenskt Tenn, IKEA, Design House Stockholm, Urban Deli, m.fl.

 

KONSULTTJÄNSTER

Vi har också ofta uppdrag sträcker sig bortom själva formgivningen. Det är förtroendeuppdrag, föreläsningar, som sakkunniga, undervisning, juryuppdrag m.m. Ofta ingår designstrategi, design management, sortimentsutveckling, produktutveckling, projektledning och processledning i uppdragen. Exempel på uppdragsgivare: Konstfack, Formgatan, Svenskt Tenn, Iris Hantverk, Soft Toys, Kronan, Kulturlyftet, Iggesund Paperboard, Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Konsthantverkscentrum, m.fl

 

DESIGN

Large part of our business is all about design. Usually on behalf of producers. Many of our clients we have worked with for many years. But it is not always it's about designing a great product, it can sometimes be to go in and change parts or coloring the new collections. A lot of what we have designed have been recognized with nominations and awards. Our strength lies we believe in caring about each subject and the ability to put ourselves in every company's mind. We want our products to be and to last. Some of our clients: Urban Deli, EngmoDun, Klässbols Linneväveri, Iris Hantverk, Rörstrand, Höganäs Keramik, Svenskt Tenn, IKEA m.fl


CONSULTANCY

We often mandate extends beyond the actual design. It is trust, lectures, as experts , teaching, jury assignments, etc. Sometimes we'll go in and look at the solutions and set strategy for other companies. It may be a design strategy, design managment, product development, product development, project management.

Some clients: Royal College of Arts Craft and Design, Iris Hantverk, Soft Toys, Kronan, Iggesund Paperboard, Kulturlyftet, Nämnden för hemslöjdsfrågor m.fl

Kronan Barnvagnar

color palettes, analysing target groups, design focus

Klässbols Linneväveri

The official Engagement gift from 

Värmland: table cloth with the traditional song "Ack Wermeland du sköna" and napkins with bryophytes from the area.