BAROLO & A BRAVE PRODUCTION

..........................................................................................................................................................................................................................................


A ROOM WITH A VIEW I-IX

UPPVAKET - Gestaltningsuppdrag på dagkirurgin, Gävle Sjukhus

 

2013 fick Barolo/Mårtensson uppdraget av Gävle Landsting att gestalta nio stycken fönster mellan bäddarna på uppvaket vid dagkirurgin på Gävle sjukhus. I mars 2014 sattes allt på plats.

 

Deras idé utgår mycket från de tillstånd man som patient är i då  man sakta vaknar upp från narkosen. Det är inte ovanligt att man som patient känner oro eller obehag, ibland kanske också lättnad. Hur varje sinne sakta, sakta vaknar till liv. Först ser man lite ljus, därefter färg. En vad som känns vara en lång tid är det bara suddigt och blicken har svårt att  ställa in skärpan. Färgerna i våra fönster är något att fästa blicken vid och  vila i. När sedan  skärpan ställs kan de kanske skönja ett landskap. Vi har tänkt på landskap genom tågfönster. Där  du färdas längs olika landskap och följer skiftningarna från väder, årstid och dygnen. En resa  som vi hoppas att patienterna och personalen kommer att känna glädje inför.

Material: plexiglas i lager på lager, färgpennor

 

In 2013 Barolo/Mårtensson received an artistic assignment by the  Gävle County to create nine artistic pieaces for the windows between the beds in the day surgery recovery room at the Gävle Hospital.

 

In March 2014 they were all mounted. The idea is based on the state of the patient when he or she is slowly waking up from the anesthesia.

 

First you see a little light and then color. After what seems to be a long time with blur, focus is achieved. In the colours of the windows you are able to rest your eyes or perhaps discern a landscape. The landscape seen through train windows.

Material: plexiglass in layers, colored pencils