BAROLO & A BRAVE PRODUCTION

..........................................................................................................................................................................................................................................


Margot Barolo och Ulrika Mårtensson samarbetar ofta under Barolo/Mårtensson. Där ingår uppdrag för offentlig miljö, produktdesign och ett ständigt pågående samtal som har en ambition att föra fältet framåt. Barolo/Mårtenssons drivkraft är att lyfta fram, inspirera och genomföra sina visioner om hur design kan användas annorlunda. Med designprocessen som metod och med en ständig fokus på vad som kan göras och göras annorlunda driver de egna projekt och projekt på uppdrag som omfattar deras kärnvärden. De har startat Brave Production med ambitionen att driva hållbar design ur ekonomisk, etisk och med tanke om att värna om miljön.