BAROLO & A BRAVE PRODUCTION

..........................................................................................................................................................................................................................................


kinship_3
_MG_6787
_MG_6807
_MG_6858
_MG_6743
_MG_6897
_MG_6925
_MG_6941
_MG_6965
_MG_6969
_MG_6971
Barolo_Kinship
_MG_6968
Kinship_samtal_2_MG_9311
Kinship_samtal_2_MG_9211

Follow us at Instagram @thekinshipmethod

The Last Session will take place at Sven Harrys konstmuseum 24 january - 9 february 2020


THE KINSHIP PROJECT

Vågar vi utforska vår inre designer? Hur starkt knutna är vi till vårt eget formspråk? Det här är den sista etappen i ett experiment och studie i alternativ designproduktion och vår förmåga att ge och ta emot. Fem designers utmanas bryta mönster för att hitta nya former, metoder. Det börjar individuellt med formgivningen av varsin stol, för att i följande två led infiltreras av varandras former. Varje stol går vidare till nästa designer som i sin tur måste använda 20-40% av dess former till en ny stol. Därmed ärvs delar, fragment och uttryck från föregående generation. Allt under tidspress och utan inblick i vad den andra gör. Nu har det blivit tre generationer med totalt femton stolar som är släkt med varandra. Varje generation stolar följs av ett gruppsamtal där vi reflekterar: Vad händer med formerna, vad händer inom oss och vad kan vi lära oss? Skapar det mångfald, utveckling eller likriktning?


Projektet har initierats av Margot Barolo, stöds och finansieras av Beckmans Designhögskola som ett led i deras satsning på konstnärlig ämnesutveckling. Projektet undersöker metoder och designproduktion och är också ett delprojekt i Barolos ämne "Design som medel".


MEDVERKANDE DESIGNERS: Andreas Nobel, Mia Cullin, Erik Björk, Fredrik Paulsen, Margot Barolo

SAMTALSLEDARE OCH SKRIBENT: Salka Hallström Bornhold

FOTOGRAF: Karin Björkquist

GRAFISK DESIGN: Samira Baoubana

SAMARBETSPARTER: Mitab Möbler AB, Tärnsjö Garveri, Kummelholmen Konsthall, Sven Harrys konstmuseum

THE KINSHIP PROJECT

Dare we explore our inner designer? How strongly tied are we to our individual style? This is the last stage of an experiment and study on alternative design production and our ability to give and receive. Five designers are challenged to break patterns in order to find new styles and methods. It starts individually with the designing of a chair each, only to be infiltrated by each other’s shapes in the following two stages. Each chair moves on to the next designer, who in turn must use 20-40% of the chair’s style and design for a new chair. Consequently, fragments, pieces and artistic expressions are inherited from the previous generation. Everything is done under time pressure and with no insight into what the others are doing. There are now three generations with a total of fifteen chairs that are related to each other. Each generation of chairs is followed by a group discussion where we reflect on: What happens to the style and design? What happens within us? What can we learn? Does it create diversity, development or conformity?


The project is owned and initiated by Margot Barolo. Supported by Beckmans College of Design. The project examines methods and design production and is a sub project to the project "Design as a mean".


DESIGNERS: Andreas Nobel, Mia Cullin, Erik Björk, Fredrik Paulsen, Margot Barolo

WRITER AND MODERATOR: Salka Hallström Bornhold

PHOTOGRAPHER: Karin Björkquist

GRAPHIC DESIGN: Samira Baoubana

PARTNERS: Mitab, Tärnsjö Garveri, Kummelholmen Konsthall, Sven Harrys konstmuseum