BAROLO & A BRAVE PRODUCTION

..........................................................................................................................................................................................................................................


Photo: Bengt O Pettersson

LIKSOM, JASSÅ & DÅSÅ, 2001

Två golvlampor och en bänk i ek. Bänken har ett transparent screentryck i form av ett kurbitsmönster.


Two floor lamps and a bench in oak. The bench has a transparent screen printing in the form of a kurbits'pattern.