BAROLO & A BRAVE PRODUCTION

..........................................................................................................................................................................................................................................


The product Window Screen is today a well-known feature in windows throughout Sweden. Weight in environmentally certified cardboard which is manufactured in Sweden from fiber to finished product. Today it is available in two sizes: small 36 cm high and large 54 cm high. 1999 received the award "Excellent Swedish Design". Window screen was invented already in 1997 on a  school design project at Beckmans School of Design. From being a summer project as dummy and a test to examine what it was like to produce your own product so it developed into a long project and a first body of knowledge and production that led to many more products. Interest has never subsided and sell today great.

FÖNSTERSKÄRM / WINDOWSCREEN

Produkten Fönsterskärm är idag ett välkänt inslag i fönster i hela Sverige. Vikt i miljöcertifierad kartong som är tillverkad i Sverige från fiber till färdig produkt. Idag finns den i två storlekar: liten 36 cm hög och stor 54 cm hög. 1999 fick den utmärkelsen "Utmårkt Svensk Form". Fönsterskärmen kom till i ett pappersprojekt som Barolo hade redan 1997 på utbildningen på Beckmans Designskola. Från att vara ett sommarprojekt som dummy och en test i att pröva hur det var att producera en egen produkt så utvecklades det till att bli ett långt projekt och en första stomme i kunskaper och produktion som lett till många fler produkter. När Fönsterskärmen kom till fanns enbart alternativ i form av solfjädrar i bast. Intresset har aldrig lagt sig och säljer än idag stort.